Adminsoft Ügyviteli rendszer

Számlázó és készletnyilvántartó rendszerek egyedi igények szerint.

 

Tisztelt Partnereink!

 

Felhívjuk figyelmüket a számlázó programokkal szembeni követelmények

2016. január 1-jétől esedékes változására!

 

Az Adminsoft számlázó és készletnyilvántartó rendszer 2015.12.21-től rendelkezik az alábbiakban előírt “adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” menüponttal, melyben a NAV munkatársa kiexportálhatja a kívánt számlákat xml-formátumban. A menüpont használatának módját a módosított kezelési útmutató (help) tartalmazza, melyre a NAV-nyilatkozatban is felhívjuk az adóhatósági kollégák figyelmét.

 

Az új programverzió 2015.12.21-től elérhető a weboldalunkon!

 

Kérjük Önöket, hogy mindenképp töltsék le és installálják az új verziót (vagy kérjék az ügyfélszolgálat segítségét), mivel 2016.01.01-től kizárólag az ”adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” menüponttal rendelkező számlázó szoftverek felelnek meg a törvényi előírásoknak!!!

  

A 2/2015. (II. 3.) NGM rendelettel módosított, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11/A. §-a alapján 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport1 végezhető

 •  a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve
 •  a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra. 

A hivatkozott, számlázó programokra vonatkozó – 2016. január 1-jétől hatályos – előírás abban az esetben is alkalmazandó, ha az adóalany a számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számlái tekintetében nem él – a Rendelet 17. § (1) bekezdése szerint teljesíthető2 – elektronikus adatállományként való megőrzés lehetőségével. Ennek megfelelően az adóhatóság ellenőrzése során a számlakibocsátásra kötelezett adóalanynak, az általa használt számlázó programmal – a 2016. január 1-jén illetve azt követően – kibocsátott számlák adatait a Rendelet 2. melléklete szerint és a Rendelet 3. mellékletében meghatározott adatszerkezetben kell tudnia az adóhatóság rendelkezésére bocsátani, függetlenül attól, hogy azt milyen formában (papíron vagy elektronikus formában) őrizte meg. 

Hangsúlyozandó, hogy a Rendelet ezen szabálya és – az ugyancsak adóhatósági ellenőrzés céljából történő adatátadást szabályozó – 19. §-a3 nem ugyanarra a bizonylati körre vonatkozik. Utóbbi rendelkezés a számlázó programmal előállított számlák mellett alkalmazandó az adóalany nyomtatvány felhasználásával kibocsátott és elektronikusan megőrzött számláira és az adóalany által befogadott elektronikus számlákra, valamint az adóalany olyan papír alapú, befogadott számláira is, amelyeket elektronikusan őriz. Az ellenőrzött adóalany által befogadott, és elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzés céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó előírások alapján elfogadható, ha a kizárólag képi információként tárolt számlákat az adózó pdf formátumban bocsátja rendelkezésre. Az ellenőrzött adóalany által befogadott, kizárólag papír alapon megőrzött számlákat – amennyiben a papír alapon történő tárolás a jogszabályi előírásoknak megfelel – az adóalanynak nem kötelező elektronikusan rendelkezésre bocsátania.

 

1 A Rendelet 2. § 5. pontja értelmében adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a Rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.

2 A Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a számítógéppel előállított és papírra nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.

3 A Rendelet 19. §-a értelmében az adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalany az xml formátumban megőrzött számla adatait a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, az egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles rendelkezésre bocsátani.  

puzzle_pieces

 • Számlázás
 • Raktárkezelés
 • Házi pénztár
 • EU-nem EU Export-Import
 • Megrendelés
 • Bizomány
 • Gyártás
 • Könyvelési kapcsolat
 • Webáruház-kapcsolat
 • QAD – kapcsolat
 • EDI – kapcsolat
 • Fejlett kintlévőség-kezelés
 • Vonalkód kezelés
 • Termékdíj számítás
 • Egyedi azonosítás (gyáriszám, szav.idő)
 • Ügynöki jutalék számítás
 • Csoportos bizonylatkészítése
 • NAV – készpénzes limitek kezelése
 • Szállítólevelek csoportos számlázása
      És megannyi hasznos modul és ügyviteli elem, melyet felhasználhat a munkája során.

 

DEMO – program igénylése

Kapcsolattartó neve (kötelező)

Vállalkozás megnevezése(kötelező)

Telefonszám(kötelező)

Email cím (kötelező)

Vállalkozás leírása

Szoftverrel szemben támasztott követelmények

Bemutató helye

Ellenőrző kód
captcha

TÁVOLI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS